Unsere Datenschutzbestimmungen

[Translate to Deutsch:]

Privacy en Cookie Verklaring 

Op deze pagina treft u de Privacy en Cookie Verklaring aan van MAATbeveiliging b.v. Deze Privacy en Cookie Verklaring is van toepassing op het contactformulier in deze website, de aanvraag voor de Security Scan en de aanmelding voor het MAAT Bulletin. Alsook voor het digitale sollicitatieformulier op de website van MAATbeveiliging b.v.

Algemeen
Wanneer u het digitale sollicitatieformulier of een van de andere response formulieren invult, worden de door u verstrekte gegevens vastgelegd. MAATbeveiliging b.v. vindt het belangrijk om de door u verstrekte gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. MAATbeveiliging b.v. houdt zich daarom zowel aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet als aan de gedragscodes van de DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association) en Emma (E-mail Marketing Associatie Nederland). Uw gegevens worden opgenomen in de administratie van MAATbeveiliging b.v.

Doel gegevensregistratie
De verstrekte persoonsgegevens gebruikt MAATbeveiliging b.v. uitsluitend voor de correcte opvolging en afhandeling van uw response, of uw digitale sollicitatie en eventuele latere indiensttreding. Uw persoonsgegevens zijn in dat kader beschikbaar voor alle onderdelen van MAATbeveiliging b.v.

Gegevensverstrekking aan derden
Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot het MAATbeveiliging b.v. concern behoren, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen, die door MAATbeveiliging b.v. worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening. In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Daarnaast is het mogelijk dat MAATbeveiliging b.v. verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. MAATbeveiliging b.v. zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt. 

Cookies
Het digitale sollicitatieformulier op de websites van MAATbeveiliging maakt gebruik van zgn. cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die de website tijdelijk op uw computer achterlaat. Cookies worden gedurende de websessie gebruikt om het navigeren in de website mogelijk te maken zonder ingetypte gegevens te verliezen. Cookies bevatten geen persoonlijke gegevens, en kunnen deze dus ook niet verspreiden. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. In dat geval heeft u niet de garantie dat de website feilloos functioneert. 

Beveiliging gegevens
MAATbeveiliging b.v. respecteert de privacy van iedere geregistreerde en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van MAATbeveiliging b.v. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van MAATbeveiliging b.v., voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. MAATbeveiliging b.v. spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. 

MAATbeveiliging b.v. is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan MAAT beveiliging b.v.

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet
U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door MAATbeveiliging b.v. zijn geregistreerd en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van MAATbeveiliging b.v. via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u dat schriftelijk doen aan: 

MAATbeveiliging b.v.
Postbus 84103
3009 CC Rotterdam
U kunt ook een e-mail sturen naar info@remove-this.maatbeveiliging.nl

Wijziging van deze Privacy en Cookie Verklaring
MAATbeveiliging b.v. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy en Cookie Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy en Cookie Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy en Cookie Verklaring op de hoogte bent. 

Deze Privacy en Cookie Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 september 2011.